Cảm ơn quý vị đã truy cập nền tảng học tập Công Dân Số trong thời gian vừa qua. Sau một tháng rưỡi chạy thử nghiệm, chúng tôi xin phép tạm đóng nền tảng để tiếp thu những ý kiến phản hồi của Quý vị và tiếp tục hoàn thiện nền tảng cho tốt hơn. Nền tảng sẽ sớm mở trở lại để Quý vị tiếp tục truy cập vào những khóa học mới. Tiến độ học tập và chứng chỉ của Quý vị đã được bảo lưu trên hệ thống cho đến khi nền tảng được mở lại. Mong Quý vị thông cảm và xin chân thành cảm ơn!