1 / 1

Ngày 29/03/2021 - Dự án chính thức khởi động với sự tham gia của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Tập đoàn Microsoft cùng đại diện của 11 trường cao đẳng nghề.


Đơn vị tổ chức

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm) trong phạm vi cả nước; quản lý, thực hiện các dịch vụ công về giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Thành lập vào năm 1951, IOM là tổ chức liên chính phủ dẫn đầu trong lĩnh vực di cư. IOM hoạt động chặt chẽ với các đối tác chính phủ, liên chính phủ và phi chính phủtrên toàn cầu. IOM tận tâm giúp đỡ các chính phủ và người di cư trong việc thúc đẩy di cư nhân đạo và trật tự.
Microsoft là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phần mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin. Gia nhập Việt Nam từ năm 1997, Microsoft đã góp phần không nhỏ thay đổi cuộc sống của mỗi người dân bằng chính sứ mệnh của mình, đó là trao quyền cho mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam để họ đạt được nhiều thành tựu hơn.

Các đối tác chiến lược